child-3871837_960_720
boy-1846236_960_720
window-view-1081788_960_720
portrait-317041_960_720
shutterstock_283034996
youth-3712705_960_720
tonår flicka
adoption-1057639_960_720
children-1217246_960_720
shutterstock_109410377

Trygga Hamnen


Psykolog- och Psykoterapimottagning AB


Behandling hos Trygga Hamnen


Jag tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna. Jag utgår från principen att alla barn gör så gott de kan att ta sig an, förstå och hitta sin plats i världen. Ibland är detta svårare på grund av yttre omständigheter, ibland handlar det om inre processer men oftast går detta hand i hand.


Barn och unga visar tecken på psykisk ohälsa på olika sätt. En del är lättare att få syn på som tex missbruk, utåtagerande beteenden eller självskador, medan andra kan vara lättare att missa. Då kan det istället handla om minskat intresse för sådant som tidigare varit kul, sömnsvårigheter, ökad "klängighet", minskad nyfikenhet, relationsproblem eller svårigheter att reglera sina känslor.


Jag erbjuder skräddarsydda behandlingar för varje barn och deras anhöriga. Det kan vara i form av individualterapi, föräldrastöd eller stöd/konsultation till socialtjänst och boende.


Barn och unga har en inneboende slående förmåga till anpassning och förändring. Min erfarenhet är att alla människor, oavsett problematik och kultur i mångt och mycket är hjälpta av just mötet med en annan människa och att få lov att dela tankar och känslor i en trygg och tillåtande miljö

Cina Rydergård

leg.psykolog, inriktad på barn och unga

Jag heter Cina och är legitimerad psykolog med inriktning på barn och unga. Jag tänker att alla barn är unika individer och behöver bli bemötta utifrån sina förutsättningar. 


Jag arbetar främst med PDT, men har i min grundutbildning även KBT-inriktning, jag har dessutom gått flera olika metodutbildningar såsom EMDR, TF-KBT och TRT.

Teoretiskt är jag främst förankrad i psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi då jag anser att den ger en bred grund att stå på inför mötet med alla människor.  


När jag inte är privatpraktiserande arbetar jag på en mottagning för svårt traumatiserade barn med flyktingbakgrund inom Barn och Ungdomsmedicin. Innan detta har jag arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatrin och har även erfarenheter från sluten rättspsykiatri och särskola. 


Jag har föreläst inom flera olika sammanhang om att möta barn och unga med trauma, bland annat om barn och tortyr på Barnrättsdagarna 2019.


Jag brinner för alla barn stora som små.Two roads diverged in a wood, and I —

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.


ROBERT FROST